Και ενώ το τριήμερο πανηγυράκι ξεκινούσε στην Βουλή των Βολεμένων, αυτών των χορτάτων που αποφασίζουν για τις τύχες των πεινασμένων και έκλειναν τον περίβολο όχι μόνο της Βουλής αλλά και τον ίδιο τον Εθνικό Κήπο, κάποιοι άλλοι μαζευόντουσαν από τις 4 γωνιές του ορίζοντα και έπιαναν αδιάβαστους αυτούς που αποφασίζουν και γι' αυτούς χωρίς αυτούς... Γιατί η μοίρα αυτού του τόπου είναι μια Ιδέα. Και οι Ιδέες δεν γράφονται ούτε κλείνονται πίσω από κάγκελα. Οι Ιδέες δεν φυλακίζονται και Σίγουρα ΟΧΙ μια Πατρίδα! 
Published in Εθνικά